Intro bilde.jpg

Bedriftsprofilering

FabLab Design AS har lang erfaring med bedriftsprofilering og tar hensyn til det fysiske og mentale miljøet i en bedrift. Helhetlig bedriftsprofilering handler om å nedfelle bedriftens verdigrunnlag, ambisjoner og målsettinger i digitale media så vel som i arbeidsmiljøet og i holdningene hos de ansatte. Vi jobber på tvers av tradisjonelle reklamebyråer, designbyråer og arkitektkontorer. Vi utvikler grafisk materiell, digitale og 3D for å oppnå en helhetlig bedriftsprofil.

Gjennomtenkte, funksjonelle lokaler oppmuntrer til kreativitet og ukonvensjonelle handlinger. De  åpner for kommunikasjon  og bedre samarbeid blant de ansatte.

Design av kontorlokaler skal reflekterer organisasjonens ambisjoner og verdigrunnlag. Lokalene skal speile bedriftens syn på egen kreativitet og suksess.

Ansatte som involveres i prosessen for å tilpasse seg nye arbeidsmiljøer,  vil oppleve tillit og lojalitet og lettere leve opp til de målsettingene bedriften har satt seg. De vil også bli en del av produktet og vil være en positive ambassadør for bedriften.

Kriminalomsorgen

Utviklingen logo og grafisk profil for Kriminalomsorgen var et spennende og omfattende prosjekt, og det ligger mye arbeid bak etatsmerket.

Kriminalomsorgens etatsmerke representerer både fengselsvesenet og friomsorgen. Det skal signalisere beskyttelse for samfunnet og omsorg for den innsatte. Merket har et moderne preg, hvor mønsteret symboliserer visjonen om utvikling fra noe til noe annet. Den ytre formen med riksvåpen og kongekrone signaliserer autoritet, myndighet og makt.

Viken Fiber

Ungt dynamisk miljø på liten plass. Hvordan dirigerer man kunder gjennom lokalene og samtidig skjermer for innsyn til cellekontorer?

Løsningen ble å lage et mykere inngangsparti for å skape en tydelig firmaidentitet og samtidig få bort følelsen av kantete ferdigproduserte kontor- moduler. Det var viktig å holde seg til profilfarger og enkle dynamiske dekorelementer. I åpne kontorlandskap er det ekstra viktig å minske støy.  Buede vegger, bruk av tekstiler og støydempende paneler hjelper med dette.

Finn.no Marketplace

For Stupa AS designet FabLab Design en spesiell premie til en konkurranse på Finn.no. Det var en elektrisk støvsuger med Finn-katten som dekorelement.