FENG SHUI - interiørpsykologi

Hva er det som får oss til å trives hjemme eller på kontoret?

Hvordan bruke interiøret aktivt for å få det bedre, ha et sunnere inneklima, øke produktiviteten og kreativiteten?

Alt vi ser og opplever i nærmiljøet vårt påvirker oss. Vi reagerer ikke bare på det rent visuelle. Det er flere elementer i omgivelsene som får oss til å endre sinnstilstand og energinivå. Det er dette FabLab Design er opptatt av å registrere og harmonisere.

Interiørpsykologi handler om å forstå hvordan miljøet påvirker våre liv. Hvordan vi med innsikt og forståelse kan styre trivsel, helse og skjebne. Huset vi bor i, kontorene vi arbeider i, objekter og farger som tiltrekker oss, og ikke minst menneskene vi har kontakt med, er med på å påvirke hvordan vi føler oss.

Fablab Design ønsker å skape positive og sunne bo-og arbeidsmiljøer. Derfor tar vi i bruk kunnskap fra Feng Shui og interiørpsykologi når vi planlegger og innreder hjem eller bedrifter. Forskjellige miljøer og arbeidsfunksjoner blir gjennomgått og analysert. Disse inkluderer beliggenhet og nabolag, lys og kompassretninger, form og materialvalg, energi og bevegelighet, elektrisk utstyr, drenering og avløp, himlinger, bjelker og korridorer. Også visuell kunst, farger og symbolikk spiller en viktig rolle.

Målet er å forbedre miljøet med god design og samtidig aktivt påvirke våre omgivelser på en positiv måte som skaper trivsel. Et hus skal gi oss rolig, harmonisk energi og flyt, mens et butikklokale krever mer stimulerende energi for å fremme salget. Et reklamebyrå kan innstilles for kreativitet og kommunikasjon. Industribedrifter stimuleres til å økt  produksjon og nytenkning.

Hjemmene våre er ikke bare et sted vi oppholder oss når vi ikke er på jobb. Et hjem sier mye om livet vi lever, og gjenspeiler interesser, personlighet, tro og lidenskaper. Feng Shui i hjemmet brukes for å oppnå økt velstand og bedre helse. Det kan katalysere eller forbedre relasjoner, karriere, rikdom, trivsel og ikke minst hjelpe til med intern kommunikasjon.

emf -el stråling

emf -el stråling

FENG SHUI

FENG SHUI