_R7C9983.jpg

FNE Ungdomspsykriatriske senter

Sogn senter for Barne og ungdomspsykiatri

Familie- og nettverksenhetens ungdomspsykiatriske avdeling er en del av Oslo Universitetssykehus, og er et dagsenter for barn og ungdom. Bygget er vernet. Med begrensede midler til rådighet, var smarte løsninger en nødvendighet. Møbler ble trukket om, og endringene var i hovedsak ved hjelp av maling og bytte av tekstiler, men også skreddersydde møbelløsninger.

Bruken av lokalene legger føringer på valg av møbler og materialer. Her kom FabLab Design sin kunnskap om interiørpsykologi og service design til hjelp. Valg av farger hadde stor betydning for å skape hyggelige behandlingsrom.