_6 DSC0900.jpg

SuperOffice Oslo

Kontorer som oppmuntrer til nytenkning og produktutvikling

SuperOffice viktigste oppgave er å skape CRM-programvare som sørger for at deres kunder kan bygge gode, lojale relasjoner til sine kunder igjen. De er i ferd med å gjøre drømmen til virkelighet. De bygger sterke team og hjelper hverandre til å nå sine mål. FabLab Design har hjulpet SuperOffice i å innrede spennende og moderne lokaler som kan være en god ramme for dette, skape et godt arbeidsmiljø for som legger til rette for individuell konsentrasjon, teamarbeide, idéutvikling, programmering og variert møtevirksomhet.

Når vi går i gang med å skape funksjonelle arbeidsplasser for 100 ansatte, krever det å ta hensyn til akustikk, lysforhold, ventilasjon og inneklima. Vi har rutiner for research og behovsanalyser, så de ansatte kan ha en stemme og påvirke sin egen arbeidsdag for å bedre produktivitet, kreativitet og trivsel i sin arbeidsdag.

Lokalene strekker seg over 4 etasjer, med kaffebar, lunch café og møterom i underetasjen til arbeidsplasser for utvikling og programmering i toppetasjen. Et gammelt bygg krever individuell tilpasning i alle kriker og kroker.

FabLab Design har designet kontormøblene så de er tilpasset den gamle bygningskroppen, kombinert med moderne materialer tilpasset dagens krav til et godt arbeidsmiljø. Fablabs design av firkløver pulter og enkle organiske pult-former er med på å gi flyt og harmoni i lokalene. Alle skap er plassert mot yttervegg, under vinduene lang veggene. Skreddersydde møbelløsninger, harmoniske farger, positive dekorelementer er med på å skape trivsel og gode arbeidsforhold.

”Life is short, do stuff that matters!”
— Gründer av SuperOffice, Une Amundsen