untitled-9.jpg

SuperOffice Vilnius

Forener lokalt med internasjonalt

SuperOffice avdeling Vilnius er SuperOffice sitt supportsenter. Et internasjonalt miljø med ansatte fra mange land er med på å prege arbeidsmiljøet.

De store åpne lokalene ble designet i forskjellige soner for støtte de mange varierte aktivitetene. Her er det laget kurslokaler, sosiale soner og fleksible møterom. Når ansatte fra mange forskjellige nasjonaliteter skal jobbe sammen er det viktig at alle skal føle seg ivaretatt og integrert. Gjennomtenkt design er med på å få frem denne dynamikken og bidrar til at de ansatte føler stolthet over egen arbeidsplass. FabLab Design har satt sammen både lokale og internasjonale møbelprodusenter. Lekne møbler pryder lokalene, og skaper trivsel og funksjonelle arbeidsplasser.

” Who said Google has the most modern, functional and fun offices? No, you guys in Vilnius have. Great design and a great place to work. I like all these spaces which either give you the peace to work alone if needed, but also to work in a team. You thought of everything”
— Jessica Grundmann, SuperOffice customer