_DSC3522.jpg

Wergelandsveien 27

Historie og nåtid. Renovering av bygg fra 1864.

SuperOffice er en stor norsk software produsent. De er en internasjonal aktør med kontorer flere europeiske land og USA. SuperOffice har nylig overtatt det ærverdige bygget i Wergelandsveien 27, et verneverdig bygg på byantikvarens liste.

Renovering av verneverdige bygg krever historisk kompetanse. Komplekse krav til moderne byggestandard må løses med hensyn til det historiske rammeverket som ligger i bygget.

FabLab Design har vært ansvarlig for interiøret og brukt mye tid på å sette seg inn i Oslos lokalhistorie, byggets detaljer menneskene som har bodd der. Skreddersydde løsninger og spesialdesignede møbler glir sømløst over i tidstypiske detaljer og forener nytt og gammelt.

”Siv og FabLab Design har bistått med total rehabiliteringen av Wergelandsveien 27 fra start til mål på en imponerende måte. Byggherre sitt ønske om å skape et interiør som ivaretar både byggets ærverdige historie og kravet om funksjonelle og moderne kontorer har vært en utfordrende prosess, men Siv har fulgt opp de utroligste detaljer slik at bygget nå fremstår som en unik perle i Wergelandsveien. Kombinasjonen av lys, farger, møbler og de små detaljene skaper atmosfæren som gjør at man kjenner på historien samtidig som det er moderne funksjonelle kontorer. Siv har fremskaffet interiør og møbler fra Portugal, England, Sveits, Polen, Tyskland, Litauen, Sverige og Marokko. Vi har hatt et meget godt samarbeid, og Siv har hatt en meget viktig rolle i gjenreisningen av den unike perlen i Wergelandsveien 27!”
— Ole Erlend Vormeland, CFO, SuperOffice AS
_GR44153.jpg